V rámci plánu rekultivace pískovny v Hodonicích provozuje společnost Ekolom, s.r.o. úložiště ekologicky nezávadných odpadů a materiálů.

Cílem této činnosti je rekultivace pískovny s navrácením půdy do Zemědělského půdního fondu vč. úpravy krajinného reliéfu, popř. ponechání volné vodní plochy.

Souhlas k provozování zařízení k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů udělil společnosti Ekolom, s.r.o. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.

Po uložení materiálu na úložiště je možno využít nakládku materiálu z nabídky štěrkovny Hodonice pro vytížení vozidla (https://cemex.cz/sterkovna-hodonice.aspx).